"Vlinders en Zo"

Ariège - Franse Pyreneeën - juni en juli 2020

In de Ariège zijn door de jaren heen 165 verschillende soorten dagvlinders waargenomen. Aan de noordkant van het departement het vlakke land, in het zuiden de hoge bergtoppen van de Pyreneeën en daartussen het heuvellandschap. Stukken bos, afgewisseld met bloemrijke kalkgraslanden en in de valleien de beken en rivieren. In dit gevarieerde landschap voelt een grote diversiteit aan planten en dieren zich thuis.

 

l'Estagnon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedurende de week bezoeken we meerdere biotopen. Rond ons verblijfadres l'Oustal kunnen we al diverse soorten tegenkomen als Iepenpage (Satyrium w-album), Eikenpage (Neozephyrus quercus), Bruine eikenpage (Satyrium ilicis), Sleedoornpage (Thecla betulae), Blauwe ijsvogelvlinder (Limenitis reducta) en Boszandoog (Lopinga achine). In de tuin het Tijmblauwtje (Maculinea arion), Koninginnepage (Papilio machaon), Koningspage (Iphiclides podalirius) en dagvliegende nachtvlinders als Meekrapvlinder (Macroglossum stellatarum) en Glasvleugelpijlstaart (Hemaris fuciformes). In de Pyreneeën gaan we op zoek naar de schitterende Apollovlinder (Parnassius apollo), natuurlijk hopen we dan op kleine wolkjes want bij schaduw zoekt de Apollo direct een rustplek zodat we hem goed kunnen bekijken om vervolgens bij zonnestralen weer op te zien vliegen. Tevens bezoeken we het leefgebied van Ringoogparelmoer (Boloria eunomia), Rode - en Blauwe uurvlinder (Lycaena hippothoe en - helle ) en vanaf begin juli vliegt Morgenrood (Lycaena virgaureae) ook weer in het rond.

 

Natuurliefhebber  Ruud Garama neemt u mee naar diverse vlinderbiotopen. Van bergen tot veenlandschap en van kalkgraslanden tot waterrijke gebieden. Ruud kent de meest voorkomende vlinders en brengt u naar de potentiële vindplaatsen van de diverse vlindersoorten. Uiteraard is in het veld ieders inbreng zeer welkom  in de gezamenlijke ontdekkingstocht naar de waar te nemen soorten.

Elke avond ruimen we tijd in voor een korte nabespreking, waarbij wie dat wil een aantal van die dag gemaakte foto's kan laten zien en zo onze waarnemingen kunnen delen.

Na de avondmaaltijd is er vanzelfsprekend ook ruimte om op en rond l'Oustal met 'laken en lamp' nachtvlinders  te lokken.

Voor een groot deel bevinden we ons in Natura 2000 gebied en dus is het vangen van vlinders verboden maar in zijn algemeenheid zijn we geen voorstanders van het gebruik van vlindernet, dus dat zullen we ook niet doen.

Tijdens deze week kijken we overigens  niet alleen naar vlinders maar houden ook de ogen open voor al het andere op natuurgebied, zo zijn er 65 orchideeënsoorten en enkele hybrides en hoewel wat laat in het bloeiseizoen, komen we zeker nog bloeiende soorten tegen. Zo staat in de bergen de Gevlekte orchis (Orchis maculata) en Zwarte vanilleorchis (Gymnadenia gabasiana) nog in bloei.


 

Natuurlijk wordt er voldoende tijd ingeruimd om te fotograferen.

l'Estagnon
Blauwe ijsvogelvlinder (Limenitis reducta)