chambres d'hôtes l'Oustal
09130, Sieuras, Frankrijk | tél. 0033561605646 |

In augustus en september gaan vogels die de winter doorbrengen op het Afrikaans continent op reis. Het broedseizoen is achter de rug, de opvoeding van de jongen is voltooid, dus reden om die gebieden op te zoeken waar ook 's winters voldoende voedsel is. Om zo min mogelijk energie te verspillen, maken de vogels gebruik van thermiek, de opstijgende warme luchtstroom, om zo hoog mogelijk te komen en vervolgens zo ver mogelijk naar het zuiden te glijden zonder hun vleugels uit te hoeven slaan. Het steeds weer vinden van de volgende thermiekbel gaat gemakkelijker als je met velen bent en groepen van 100 of meer vogels zijn geen uitzondering. Zo zagen we afgelopen jaar een groep van zo'n 450 Zwarte Wouwen in dezelfde thermiekbel. Thermiek vind je boven land en in de west- europese route vormen de Pyreneeën een redelijk simpel te nemen obstakel. De vogels kiezen voor de geografisch meest eenvoudige passage en Col de Larnat is er daar één van. Vooral roofvogels en diverse zwaluwsoorten zien we hier in grote getale overvliegen. Regelmatig gaan we kijken en tellen op de Col de Larnat.

* recent onderzoek met moderne dataloggers heeft uitgewezen dat er Wespendieven zijn die direct de Middelandse Zee oversteken

Deze Col ligt in het verlengde van het dal van de Ariège en hoewel het niet de belangrijkste passage in de Pyreneeën is, zijn we elke keer weer verrast door het grote aantal vogels dat we zien overkomen. Met name de laatste week van augustus en de de eerste week van september nemen veel roofvogels deze route. Hieronder het resultaat van een aantal teldagen:

 

soort
Franse benaming
21-aug
24-aug
13-sep
14-sep
totaal:
aalscholver Grand Cormoran
6
48
54
aasgier Vautour percnoptère
2
2
alpengierzwaluw Martinet à ventre blanc
1
1
bijeneter Guêpier d'Europe
9
15
24
boerenzwaluw Hirondelle rustique
12
11
391
886
1300
bonte vliegenvanger Gobemouche noir
2
2
boompieper Pipit des arbres
3
3
11
7
24
boomvalk Faucon hobereau
2
2
bruine kiekendief Busard des roseaux
1
21
8
30
buizerd Buse variable
1
5
5
11
dwergarend Aigle botté
2
2
europeese kanarie Serin cini
1
1
2
fitis Pouillot fitis
1
1
geelgors Bruant jaune
3
6
9
gele kwikstaart Bergeronnette des ruisseaux
1
3
32
27
63
gierzwaluw Martinet noir
2
79
1
82
grasmus Fauvette grisette
3
3
graspieper Pipit farlouse
1
1
grauwe kiekendief Busard cendré
1
1
grote gele kwikstaart Bergeronnette des ruisseaux
6
5
11
havik Autour des palombes
1
1
huiszwaluw Hirondelle de fenêtre
69
30
486
585
koolmees Mésange charbonnière
10
10
kruisbek Bec-croisé des sapins
1
1
9
11
lammergier Gypaète barbu
1
1
nachtegaal Rossignol philomèle
1
1
nachtzwaluw Engoulevent d'Europe
1
1
paapje Traquet tarier, Tarier des prés
1
1
rode wouw Milan royal
1
2
3
roodpootvalk Faucon kobez
1
1
roodstuitzwaluw Hirondelle rousseline
1
1
slangenarend Circaète Jean-le-Blanc
1
12
5
63
81
sperwer Épervier d'Europe
2
3
41
30
76
steenarend Aigle royal
1
1
2
tapuit Traquet motteux
1
1
torenvalk Faucon crécerelle
1
1
11
4
17
veldleeuwerik Alouette des champs
1
1
vink Pinson des arbres
5
1
6
visarend Balbuzard pêcheur
3
2
5
waterpieper Pipit spioncelle
1
1
wespendief Bondrée apivore
94
192
10
12
308
witte kwikstaart Bergeronnette grise
1
1
zwarte ooievaar Cigogne noire
3
3
zwarte wouw Milan noir
1
6
1
8
zwartkop Fauvette à tête noire
5
5
zwaluwachtigen overig  
571
850
1421
  totaal aantal vogels:  
241
370
1663
1903
4177

 

Voor meer data over soort en periode kunt u kijken op migration.net.

 

* recent onderzoek met moderne dataloggers heeft uitgewezen dat er wespendieven zijn die direct vanuit Frankrijk de Middelandse Zee oversteken.