chambres d'hôtes l'Oustal
09130, Sieuras, Frankrijk | tél. 0033561605646 |

 

 

 

 

 

 

 

 

Als daarvoor belangstelling is, neemt Ruud gasten graag mee naar plekken om de vogels te spotten.

kosten voor het gidsen: €80,- / dag plus € 0,20/km.

De euro's komen ten goede aan 'vogelprojecten' rond l'Oustal als nestkasten, vogelkijkhut, een nieuwe buitencamera voor de kerkuilenkast en, natuurlijk niet te vergeten, het kippenhok! In 2018 zijn er twee schuiltentjes aangeschaft.

 

Regelmatig ontvangen wij gasten die het leuk vinden om vogels te kijken.  Ervaren vogelaars, mensen die vrij recent de vogels hebben leren kennen, maar het komt ook voor dat gasten hier het plezier van vogels kijken ontdekken.

Ruud is van jongs af aan liefhebber van vogels, met name in het gebied Voorne’s Duin is hij actief geweest bij het ringen, bij nestkastcontroles en tellen. Nu heeft hij uiteraard zijn “werkgebied” verlegd naar de Ariège, meldt vogels als lid van de Stichting Natuuronderzoek Ariège, gaat regelmatig op onderzoek en probeert soms de natuur een handje te helpen door het creëren van broedgelegenheden en mee te werken aan het voerprogramma van de Lammergier. Daarnaast wordt er in de winter geteld op slaapplaatsen van Rode Wouw, Grijze wouw en Blauwe kiekendief.

Voor de vogelkijkers zijn zowel dichtbij huis als iets verder weg plekken om de vogels te zien zonder zelf gezien te worden.

Omdat de Ariège  een variëteit aan landschappen heeft en daardoor verschillende biotopen is er een grote diversiteit aan vogels. Om een idee te krijgen: In onze tuin broedden oa. Hop, draaihals, Kerkuil en Bosuil, Boomklever, Nachtegaal en wielewaal.

In het heuvellandschap met bosschages en kleine riviertjes voelen  soorten als Grauwe klauwier, Bijeneter  en Waterspreeuw zich prima thuis, maar ook roofvogels zoals Boomvalk, Rode- , Zwarte- en Grijze wouw, Wespendief en Slangenarend vinden hier hun kostje.

Op de vlakte bij Pamiers zijn Griel en Grijze wouw, Blauwe kiekendief zijn het hele jaar te vinden evenals Kuifleeuwerik, in het voorjaar keert ook de Grauwe Kkiekendief terug om te nestelen. In het vogelgebied bij Mazères  ‘Domaine des Oiseaux’ zijn Steltkluut, Kleine plevier, Kwak en Ralreiger in de zomer aanwezig, maar ook Graszanger en Cetti zanger.

In het voor- en het hooggebergte zijn kraaiachtigen als Raaf, Alpenkraai en Alpenkauw te vinden. We zien daar ook regelmatig roofvogels als Slechtvlak, Steenarend, Vale-, Lammer- en Aasgier. En tijdens de sneeuwperiode daalt de Rotskruiper af naar lager gelegen sneeuwvrije zones zoals bijv. Roquefixade.

De Pyreneeën vormen een belangrijke barrière tijdens de trek. Dat levert in voor- en najaar grote aantallen vogels op. Vanaf half juli al vertrekt de Zwarte wouw weer richting Afrika en eind augustus - begin september trekt de wespendief met duizenden over.
Tijdens hun terugkeer in de eerste week van mei zijn er groepen van soms wel 15 boomvalken op libellen aan het jagen boven de rivier de Garonne.