chambres d'hôtes l'Oustal
09130, Sieuras, Frankrijk | tél. 0033561605646 |

NESTKASTEN

Begin  februari 2016 hebben we met kinderen uit ons dorp nestkasten gemaakt.  Na een korte uitleg van Ruud over het waarom van nestkastjes en voor welke vogels, gingen we aan de slag. Vol enthousiasme werd er geboord, geschroefd, en geschuurd, sommigen hebben het nestkastje nog mooi beschilderd in de hoop de mees daarmee nog gelukkiger te maken. Binnen afzienbare tijd waren er 17 exemplaren klaar die we vervolgens hebben opgehangen  in het dorp en langs de wandelpaden rond het dorp.  Elk nestkastje heeft een nummer gekregen en natuurlijk hebben we genoteerd wie de maker is. In het voorjaar gaan we kijken hoeveel vogels we blij hebben gemaakt. De regionale krant la Depêche vond het de moeite waard om er aandacht aan te besteden: mooie publiciteit voor de vogels.